Skip to content
Bokashi Organko - Pravilnik o zasebnosti in varstvu podatkov

Pravilnik o zasebnosti in varstvu podatkov

1. VARSTVO PRAVIC

Družba obdeluje osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi in politiko varstva osebnih podatkov družbe, ki ureja obdelavo osebnih podatkov, postopke in zaščitne ukrepe ter odgovornosti in nadzor obdelave podatkov. S to izjavo družba opredeljuje svojo politiko zbiranja, uporabe in varstva osebnih podatkov strank. 

Customers can be natural or legal persons, while personal data is considered to be only data of natural persons. The company respects user privacy and undertakes to safeguard data gathered via its website or via direct contact with due diligence and in accordance with regulations. Furthermore, personal data gathered shall not be shared with third parties or used for any purpose not stated herein. Customer personal data shall be disclosed by the company only on a legal basis, in the event of an investigation or protection from activities that could be harmful to the company. 

2. OMEJENA ODGOVORNOST

Družba Plastika Skaza d.o.o. ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://bokashiorganko.com niti za morebitno škodo, ki bi jo povzročila uporaba spletnih vsebin, ki gostujejo na teh spletnih straneh. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. 

Z vzdrževanjem vsebine spletne strani si družba Plastika Skaza d.o.o. prizadeva, da so podatki ažurni in točni, vendar ne daje nobenih zagotovil in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo resničnost in celovitost, niti za morebitne rezultate napačne interpretacije spletnih vsebin. Družba Plastika Skaza d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila. 

3. OMEJENA PRAVICA UPORABE VSEBIN

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebino spletnega mesta družbe Plastika Skaza d.o.o. (https://bokashiorganko.com) za svojo osebno uporabo, vendar ne smejo kršiti avtorskih pravic. Avtorji vsebine niso odgovorni za morebitne škodljive učinke njihove uporabe. Vsaka druga uporaba ali distribucija te spletne vsebine ali njenega dela je prepovedana. 

4. UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Stranka (fizična oseba), ki vnese (osebne) podatke: 

  • omogoča podjetju, da vzpostavi, zbira, upravlja, uporablja, obdeluje in hrani osebne podatke stranke v osebnih zbirkah podatkov; 
  • omogoča podjetju, da izvaja določene neposredne marketinške aktivnosti; piše izobraževalne bloge, ter objavlja vabila na dogodke, novice o izdelkih, promocijska gradiva, ponudbe izdelkov in novosti o blagovni znamki Skaza (izdelki Bokashi Organko); 
  • izjavlja, da je obveščena o tem, da lahko kadarkoli zahteva, da podjetje preneha uporabljati njene osebne podatke za namene neposrednega trženja. 

Vse tri alineje se ustrezno uporabljajo za posle s pravnimi osebami. Družba se zavezuje, da bo varovala prejete osebne podatke fizičnih oseb ter tudi podatke pravnih oseb. Z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa ali razkritja teh podatkov, ohranjanja točnosti in celovitosti ter zagotavljanja njihove ustrezne obdelave družba uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za varovanje osebnih podatkov, opredeljenih v pravilniku družbe v skladu z veljavno zakonodajo. 

5. PIŠKOTKI

Na spletni strani https://bokashiorganko.com se uporabljajo tako imenovani piškotki za zagotovitev neprekinjenega delovanja spletne strani. Več informacij o piškotkih lahko preberete tukaj.

6. PRIDOBIVANJE SOGLASJA

S pomočjo ustreznega obrazca stranka predloži povpraševanje za določen izdelek ali storitev, pri čemer v ustrezna polja vnese naslednje osebne podatke: ime, telefonsko številko in elektronski naslov itd. 

7. SOGLASJE IN PRAVICA DO ODJAVE

Uporabnik se s predložitvijo in potrditvijo osebnih podatkov ter izpolnjevanjem posebnega obrazca (fizičnega ali elektronskega obrazca) strinja, da lahko podjetje te podatke obdeluje za namene neposrednega trženja. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. To lahko stori tako, da pošljete elektronsko sporočilo na info@bokashiorganko.com ali pa se odjavi z uporabo povezave v nogi e-poštnega sporočila. Po preklicu odobritve za neposredno trženje bo družba v 48 urah prenehala s takimi dejavnostmi in iz svojih evidenc izbrisala vse osebne podatke stranke, pridobljene v skladu z njenim soglasjem v naročniškem obrazcu. 

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe podatkov pravnih in fizičnih oseb je naslednji: 

  •  za neposredno trženje; izobraževalne bloge, vabila na dogodke, novice o izdelkih, promocijska gradiva, ponudbe izdelkov in novosti o blagovni znamki Skaza (Bokashi Organko); 
  • za analizo podatkov za statistične in tržne raziskave;
  • za sklepanje prodajnih pogodb ali odgovarjanje na poizvedbe uporabnikov v zvezi z določenim izdelkom ali storitvijo; 
  • za vodenje evidenc o dopisovanju s strankami; 
  • za komunikacijo na štiri oči (neposredna komunikacija s stranko). 

8. HRAMBA PODATKOV

Informacije o pravnih in fizičnih osebah družba hrani v fizični in elektronski obliki najmanj 5 let oziroma dokler stranka ne prekliče soglasja. Stranka je obveščena o dejstvu, da ima v skladu z veljavno zakonodajo pravico do dostopa, prepisa, kopiranja, spreminjanja, popravljanja, blokiranja ali izbrisa svojih osebnih podatkov, razen če je ta pravica omejena z veljavno zakonodajo. 

Plastika Skaza d.o.o., Igor Skaza, direktor 

 

Velenje, 1. 9. 2022